Hur förrättar man bönen om man inte kan läsa al-Fâtihah?

Publicerad: 2008-05-10
Författare: Imâm al-Husayn bin Yûsuf bin Abîs-Sarrî al-Hanbalî
Källa: al-Wadjîz, sid. 43

 

Om man inte vet hur man läser al-Fâtihah och bönetiden håller på att gå ut…,

1 – … läser man sju verser som har minst lika många bokstäver [som al-Fâtihah],

2 – … om man bara kan en vers, upprepar man den och ber utmed den,

3 – … om man inte kan läsa på arabiska, säger man:

“”Subhân Allâh, Wal-Hamdu lillâh, Wa lâ ilâha illâ Allâh, Wallâhu Akbar, Wa lâ Hawla wa lâ Quwwata illâ billâh”.”

4 – … om man inte kan läsa det heller, eller ens något av det, står man lika länge som när man står och läser al-Fâtihah.