Hur förrättade de tidiga samfunden bönen?

Publicerad: 2010-07-29
Författare: Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)
Källa: Madjmû´-ul-Fatâwâ (5/22)

 

Fråga: Var de tidiga samfunden ålagda att förrätta bönen på samma sätt som vi är med tanke på bönens plikter, tid, handlingar och situationer?

Svar: De förrättade bönen under [bestämda] tider, men de var inte som våra böners tider, situationer och annat – och Allâh vet bättre.