Hur följer egendomen den döde till graven?

Fråga: Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Tre saker följer efter den döde; hans familj, hans egendom och hans handlingar. Två går tillbaka och en stannar kvar. Hans familj och egendom går tillbaka medan hans handlingar stannar kvar.”1

Hur följer hans egendom med?

Svar: De lärda säger att egendomen syftar på hans eventuella slavar som följer med honom. Hans slavar är ju egendomar som köps och säljs.

Vissa lärda säger att han äras på grund av sin egendom. Det vill säga, folk utöver hans familj och anhöriga följer med honom på grund av hans egendom, om han exempelvis var en affärsman. Därför kan vi se hur en fattig person tas till begravningen av dem som bär på hans bår; fyra, fem eller sex personer. Men om en förmögen man dör fyller de bedjande moskén. Han följs alltså av egendomen.

Det kan också sägas att tygerna och annat som han täcks med tas tillbaka efteråt. Den förklaringen är dock svag.

Antingen betyder det att han följs av slavarna eller också att hans egendom är anledningen att utomstående människor följer honom.

1al-Bukhârî (6514) och Muslim (2960).