Hur finns det Murdji’ah som är Ahl-us-Sunnah?

Fråga: Jag finner det oklart hur Murdji’ah kan tillskrivas Sunnah och Ahl-us-Sunnah när man säger ”Ahl-us-Sunnahs Murdji’ah”.

Svar: Låt det inte vara oklart för dig. Deras troslära är Ahl-us-Sunnahs troslära när det kommer till tron på Allâh, Tawhîd… Deras troslära är Ahl-us-Sunnahs troslära. De gjorde endast fel i den här frågan. Därför är de från Ahl-us-Sunnah. Det här felet som de faller i utesluter dem inte ur Ahl-us-Sunnah. Ty de är tillsammans med Ahl-us-Sunnah inom alla andra trosrelaterade frågor.