Hur fattig skall man vara för att ha rätt till Zakât-ul-Fitr?

Publicerad: 2012-04-19
Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Referens: https://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=122800

 

Fråga: För tillfället är det svårt att hitta en fattig person som inte kan hitta försörjning för ett dygn. Jag såg i en organisation i ar-Riyâdh hur de flesta människorna som tar Zakât-ul-Fitr har så att det räcker i en månad eller i ett år. Är det tillåtet att ge dem Zakât-ul-Fitr?

Svar: Bröder! Ingen har sagt att Zakât-ul-Fitr endast skall ges till en person som inte kan hitta försörjning för ett dygn. Ingen har sagt detta. Det skall ges till den fattige. Den fattige är den som inte har så att det räcker i ett år på så sätt att han inte kan finna det som räcker honom i ett år. Det är han som är fattig. Det är han som får ta emot allmosan i pengar och likaså Zakât-ul-Fitr. Vad gäller villkoret att ha tillräckligt i ett dygn, så gäller det personen som betalar Zakât-ul-Fitr och inte den som får ta emot det.