Hur fastställs Ramadhâns inträde?

Fråga 11: Hur fastställs Ramadhâns inträde?

Svar: Antingen via beskådning av dess nymåne eller också efter Sha´bâns fulländning av trettio dagar. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Fasta när ni ser den och bryt fastan när ni ser den. Om ni finner den oklar får ni fullborda Sha´bâns trettio.”1

1al-Bukhârî (1909) och Muslim (1081).