Hur fastställs offerdjurets ålder?

Fråga: Måste boskapsägaren skriva ned den nyfödda ungens födsel för att veta hur gammal den är till Udhhiyah?

Svar: Dess ålder syns i dess tänder. De tittar i dess tänder och vet hur gammalt djuret är därefter. De tar inte hänsyn till dess födelsedatum. De tittar i dess tänder och vet på så sätt.