Hur fastar man de sex dagarna i Shawwâl?

Publicerad: 2009-10-04
Författare: Imâm Siddîq Hasan Khân al-Qanûdjî (d. 1307)
Källa: ar-Rawdhah an-Nadiyyah (29-30/2)

Det är rekommenderat att fasta sex dagar i Shawwâl baserat på hadîthen:

”Att fasta Ramadhân och efterfölja den med att fasta sex dagar i Shawwâl, är som att fasta ett helt år.”

Rapporterad av Muslim och andra från Abû Ayyûb.

Hadîthen tyder på att det räcker att fasta sex dagar i Shawwâl oavsett om det utförs i början, mitten eller slutet av Shawwâl. Det är inget villkor att fasta dem alla i ett sträck utan något avbrott mellan dem och Ramadhân. Det enda undantaget är Fitr-dagen.

Däremot är det bättre att fasta dem i ett sträck. Även om ett efterföljande kan utföras på flera sätt, anses ändå det bästa sättet vara att man gör det i ett sträck direkt efter Ramadhân. Dock utan att fasta Fitr-dagen, som inte anses vara giltig att fasta.

Men att säga att det är ett villkor för belöning, anses inte vara korrekt. Den som fastar de sex sista dagarna av Shawwâl, har otvetydigt efterföljt Ramadhân med sex dagar av Shawwâl, vilket är målet.