Hur får studenten ett starkt intresse för studierna?

Fråga: Vilka faktorer hjälper studenten att få ett starkt intresse för studierna?

Svar: Först och främst skall han ha en korrekt avsikt. För det andra skall han känna att inget är så ädelt att uppnå i detta liv som kunskap och att det inte finns någon som är så nobel på jordens yta som den lärde. Han skall känna att strävan efter kunskapen hör till den finaste typen av dyrkan och veta till fullo att ingen handling är korrekt utan kunskap.

När han känner allt detta och hur stort behov världen och samfundet är av kunskap, kommer han snabbt att studera alla islamiska ämnen.