Hur får man barnen och familjen att älska trosläran?

Fråga: Hur skall vi gå till väga för att få våra barn, bröder och familjer att älska trosläran och intresset för att lära sig den?

Svar: Det är klart och tydligt. Det kräver att du lägger ned möda med dina barn. Du får sammanföra dem med de lärda och få dem att komma till lektionerna. Låt dem lyssna på bra radioprogram från radiostationen ”Idhâ´at-ul-Qur’ân”. Ta med dem till de fem vardagliga bönerna och fredagsbönerna. Låt dem bevittna bönerna med muslimerna och lyssna på predikan, tillrättavisningar och instruktioner. Detta kräver tålamod.

Skulle du däremot låta dem vara ute på gatan, caféerna, internet eller all annan villfarelse och ondska, kommer de att gå under.