Hur ett kall ska och inte ska vara

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Madjmû´-ul-Fatâwâ (1/233-234)

Fråga: Måste kallets medel vara överensstämmande med Qur’ânen och Sunnah?

Svar: Kallet måste förkunna Allâhs (´azza wa djall) tal. Det förkunnade budskapet får inte vara något annat än kunskap ur Qur’ânen och Sunnah. Medel i form av verktyg som tidningar, böcker och radioprogram är harmlösa. Dessa medel sprider bevis och belägg till människorna så att de otrogna kan försäkra sig om att detta är den sanna religionen.

Sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) budskap ska förkunnas via dessa medel och instrument. Det är inga problem. Även profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) använde sig av hjälpmedel för att förkunna sitt budskap.

Däremot förkunnar vissa med hjälp av skådespel och visor. Det är spel och lek. De för folk bakom ljuset och frågar om kallets medel måste vara överensstämmande med Qur’ânen och Sunnah eller om det är upp till var och en att pröva sig fram. De för folk bakom ljuset. Det förkunnade budskapet måste alltså bestå av bevis och belägg. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللّهُ مَن يَشَاء وَيَهْدِي مَن يَشَاء

”Vi har aldrig sänt ett sändebud som inte talade samma språk som det folk, så att han klart kunde klargöra för dem. Men Allâh vilseleder den Han vill, och Han vägleder den Han vill.”1

Syftet är ju att ursäkterna upphör och att människorna hör slående bevis så att de kan betro dem och underkasta sig dem. Är skådespel, visor och annat bevis och belägg? Hur lämnar du Allâh (ta´âlâ) och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till förmån för skådespel och visor och säger att de utgör ett medel? De är inte alls något medel. Du förkunnar ju osanning och lek. Sändebuden gjorde inget sådant. Sändebuden var allvarliga, budskapet är allvarligt. Såhär kommer dessa människor till rättfärdiga länder och muslimska invånare med sund metodik och Sunnah och säger att allt omnämnt utgör ett medel?!?! Dessa medel är destruktiva och förstör sinnet. Därför missbrukar de dessa medel för att sätta klorna i barn och stackare och föra dem bort från Salafs metodik till osunda metodiker. Det finns medel och så finns det mål. Målet är Allâhs lag och religion. Förkunna dogmen, förkunna domarna och så vidare, men utan att leka med dem, ändra dem eller byta ut dem. Använd dig av ädla medel för att förkunna religionen. Stå i predikstolen och förkunna.

Enligt Sunnah ska en predikstol vara så hög som det behövs. Tre trappsteg räcker. Vissa överdriver och bygger höga predikstolar och förstör moskéerna. Vissa predikstolar tar två raders plats. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd ju bön mellan pelare. Predikstolar måste vara enligt profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sätt, framför allt idag med alla instrument som bär rösten långt bort.

Som sammanfattning är det obligatoriskt att skilja på sanning och osanning, på förkunnad kunskap och dess belägg och innovationer och ignorans, på föreskrivna medel och förbjudna medel som jag nyss har indikerat.

114:4