Hur började Ibn ´Uthaymîn sina studier?

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Wasâyâ wa Tawdjîhât li Tullâb-il-´Ilm, sid. 295-296

Fråga: Hur läste du när du började studera? Vilka böcker läste du?

Svar: Mina studier började under lärare. Min Shaykh ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî undervisade inte i många ämnen; Qur’ân-tolkning, dogm, Tawhîd, Fiqh och Hadîth i form av boken ”Bulûgh-ul-Marâm”. Det var ett enkelt upplägg. Alla klarade av det. Inom språket memorerade jag först ”al-Âdjurrûmiyyah”, sedan ”Qatr-un-Nadâ” och därefter ”al-Alfiyyah”. Inom Hadîth memorerade jag också ”´Umdat-ul-Ahkâm”. Av dogmatiska böcker memorerade jag ”al-´Aqîdah al-Wâsitiyyah”. Jag läste ”Kitâb-ut-Tawhîd” som vissa memorerade medan andra inte gjorde det. Inom Fiqh memorerade jag ”Zâd-ul-Mustaqni´” som jag också läste upp för Shaykhen. Jag uppnådde mycket gott. När instituten öppnades blev jag rekommenderad att läsa vid det vetenskapliga institutet i Riyâdh. Det gjorde jag också och skaffade nya kunskaper som retorik, terminologi och monografi. Dessa studier fullföljde jag tillsammans med lektioner under Shaykh ´Abdul-´Azîz bin Bâz. Jag fick dock aldrig chansen att studera under Shaykh Muhammad bin Ibrâhîm Âlush-Shaykh (rahimahullâh).

Efter två-tre år återvände jag till hemstaden för att undervisa vid det vetenskapliga institutet. När universitetet öppnat en filial i Qasîm började jag även undervisa där. Dock måste jag säga att kunskapens välsignelse fann jag bara i moskéerna. Vid institut och fakultet anskaffade jag mig som sagt nya kunskaper och diplom som möjliggjorde min undervisning vid universitet och på andra platser.