Hur betalas allmosa på månadslöner?

Fråga: För att det skall vara obligatoriskt att betala allmosa måste egendomen ha funnits ett helt år. Hur betalas allmosa på månadslöner?

Svar: När ett helt år har gått efter den första månadslönens utbetalning betalas allmosa på hela egendomen. Det betalningssättet är bäst. Den egendom som har funnits ett helt år betalas i tid medan resten betalas i förskott. Att betala allmosa i förskott är harmlöst. Detta betalningssätt är enklare än att man iakttar varje månadslön för sig. Däremot betalas inte allmosa på lönen som spenderas innan nästa löns utbetalning. För att det skall vara obligatoriskt att betala allmosa på en egendom krävs det att den har funnits ett helt år.