Hur betalas allmosa på lön?

Fråga: Hur betalas allmosa på lön?

Svar: Om lönetagarens lön inte räcker till nästkommande lön, är han inte ålagd att betala allmosa. För att allmosan skall vara obligatorisk måste summan finnas ett helt år.

Och om lönetagaren spenderar halva lönen och lägger undan halva lönen, betalar han allmosa på besparingarna. Men i och med att det är svårt att räkna månadsvis betalas allmosan på hela egendomen i en viss månad. Om han exempelvis började få sin lön i Muharram betalar han allmosa i Muharram året därpå. Därmed betalas allmosan på sin tid medan den resterande egendomen har betalats i förskott, vilket är tillåtet.