Hur bes begravningsbönen i den dödes frånvaro?

Fråga: Hur bes begravningsbönen i den dödes frånvaro? Bes begravningsbönen för alla frånvarande människor?

Svar: Begravningsbönen i den dödes frånvaro bes som i hans närvaro. När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berättade för följeslagarna om Negus död tog han ut dem till böneplatsen, radade upp dem och gjorde fyra Takbîrât liksom man gör i den dödes närvaro.

Bes begravningsbönen för alla frånvarande människor? De lärda har delade åsikter om det. Vissa anser att den skall bes för alla frånvarande människor. Somliga säger till och med att man skall be begravningsbönen varje kväll för hela världens muslimer som har dött den dagen.

Andra säger att begravningsbönen skall endast bes för den som man vet ingen har bett för.

Några säger att begravningsbönen skall bes för alla som har gagnat muslimerna med nyttig kunskap och dylikt.

Den korrekta åsikten är att begravningsbönen skall endast bes för den som ingen har bett för. På de renläriga kalifernas (radhiya Allâhu ´anhum) tid dog många nyttiga muslimer utan att någon av dem bad för dem i deras frånvaro. I princip skall ingen dyrkan utföras förrän dess motsats bevisas.