Hur ber resenären i en stad?

Fråga: Hur ber resenären som vistas mindre än fyra dagar i en stad? Skall han be i moskén, slå ihop bönerna eller korta dem?

Svar: Om han hör böneutropet och är nära moskén så skall han be med muslimerna. Han skall inte be någon annanstans. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som hör böneutropet och låter bli att besvara det har ingen bön om han inte har något skäl.” Det sades: ”Vad är skäl?” Han sade: ”Rädsla eller sjukdom.”

Den som hör böneutropet och är nära moskén skall be i moskén. Det spelar ingen roll att han är resenär. Han skall be bönens fulla Raka´ât med dem. Han skall inte slå ihop bönerna eftersom han är i form av en boende.