Hur bekräftas ´Alîs felfrihet?

För det tredje: Låt oss säga att ´Alî verkligen var felfri. Om då Shî´ah är så splittrade och delade, kan man fråga sig hur man kan veta vilka av dessa uttalanden som tillskrivs honom är sanna och vilka är lögner. Var och en hävdar att de har fått det från de felfria. Shî´ah har trots allt inga sammanbundna berättarkedjor bestående av kända män som männen i Ahl-us-Sunnahs berättarkedjor så att man kan titta i berättarkedjan och granska männens ärlighet. Det enda de har är avbrutna uttalanden från en grupp som är känd för många lögner och motsägelser i det de rapporterar. Litar en förnuftig person på detta?

Om de skulle påstå att detta har rapporterats mångfaldigt (Tawâtur), kolliderar deras påstående med andras påståenden som hävdar liknande mångfald. I detta fall kommer det inte att finnas någon skillnad mellan de båda påståenden.

Detta klargör att Shî´ahs lära inte är tagen från ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) om vi nu skulle säga att han verkligen var felfri. Deras påstående att ´Alî är felfri är som de kristnas påstående att ´Îsâ är gudomlig trots att deras lära inte alls är från honom.

För det fjärde: Shî´ah är i behov av två introduktioner:

1 – Personen som de tillskriver lärans imamer måste vara felfri.

2 – Den rapporteringen måste bekräftas från respektive imam.

Båda introduktioner är falska. ´Îsâ är inte gud. Men det de kristna säger är inte hans ord.