Hur avvisas den som tar lätt på avvisningar av Ahl-ul-Bid´ah?

Fråga: Hur avvisas den som tar lätt på avvisningar av Ahl-ul-Bid´ah och säger att de orsakar att kunskapen går förlorad och att det inte hör till Salafs sätt?

Svar: Han är okunnig. Han som säger så är okunnig. Den oliktänkande skall avvisas. Hans avvikelse skall klargöras så att han återvänder till sanningen och så att andra inte luras av hans fel. Detta är en form av råd. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Religionen är ett råd.”

Vi sade:

”Till vem, Allâhs sändebud?”

Han sade:

”Till Allâh, Hans skrift, Hans sändebud, till muslimernas ledare och deras lekmän.”

Det är en typ av råd till Allâhs skrift och Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah att avvisa den som har ett felaktigt förhållande till dem och missförstår dem och tolkar dem på ett felaktigt sätt. Det är obligatoriskt att avvisa honom och klargöra hans fel.

Detsamma gäller alla andra som gör fel inom frågorna som berör religionen och dyrkan. Det är obligatoriskt att klargöra det. Annars går religionen under. Allâh (djalla wa ´alâ) avvisade i Qur’ânen avgudadyrkarna, judarna och de kristna. Avvisningarna finns i Qur’ânen. Han avvisade dem och lät dem inte vara. Det är bara en okunnig person som säger att man inte skall avvisa den oliktänkande.

Det är emellertid den lärde som skall avvisa. Det är de lärda som tar sig an dessa frågor. Det är inte okunniga och nybörjare som skall göra det. Dessa gör mer fel än rätt. Det finns även risk för att deras fel är fler än den avvisades fel. Det finns risk för att de avvisar okunnigt. Det är som sagt endast de lärda med insikt och kännedom som avvisar.