Hur autentisk är hadîthen ”Lyssna och lyd ledaren om han så skulle prygla din rygg och ta din egendom”?

Fråga: Hur autentisk är hadîthen ”Lyssna och lyd ledaren om han så skulle prygla din rygg och ta din egendom”?

Svar: Hadîthen är autentisk. Det skall härdas med den muslimske makthavaren, även om han är orättvis. Ty det medför en väldigt stor fördel som säkerhet och enighet. Dessa väldiga fördelar gagnar både honom och muslimerna. Han skall härda med makthavarens orättvisor som drabbar honom. Det är skadligare för människorna och honom att göra uppror mot makthavaren än den skada som endast drabbar honom. Han skall alltså härda med det.