Hur är det bäst att slå ihop bönerna på en resa?

Fråga: Vad är bäst att göra på en resa: slå ihop bönerna under den tidigare bönens tid eller under den senare bönens tid?

Svar: Det bästa är att du gör det som är enklast för dig. Om det enklaste är att du ber dem under den tidigare bönens tid, gör du det. Om det enklaste är att du ber dem under den senare bönens tid, gör du det. Det bästa är alltså att du gör det enklaste.

Vad förkortningen av bönen beträffar, så är det en Sunnah i alla fall.