Hundens päls har dess salivs dom

Publicerad: 2010-07-13
Författare: Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî (d. 620)
Källa: al-Mughnî (1/78)

 

Det finns ingen skillnad mellan hundtungans orenhet och dess tass eller päls eller någonting annat av dess kropp. Ty ett djurs kroppsdel har samma dom som resten av kroppsdelarna, baserat på det vi har kommit fram till.

Grisen har samma dom som hunden. Beviset berör visserligen hunden, men grisen är värre och smutsigare än hunden. Allâh (ta´âlâ) har sagt att grisen är förbjuden och det är muslimerna enade om. Dessutom är det förbjudet att handla med grisar.