Hudblekning

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (17/20-21)

Fråga: Vissa människor, framför allt kvinnor, har börjat bleka hyn med kemiska och naturliga preparat. Somliga makar befaller sina fruar att bleka hyn och säger att fruar måste försköna sig för sina män. Är det förbjudet religiöst sett?

Svar: Om förändringen är permanent är den inte bara förbjuden utan också en stor synd. Ty den förändringen av Allâhs (ta´âlâ) skapelse är större än tatuering. Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâhs förbannelse vilar över kvinnorna som avlägsnar hår från ansikten och ber om att hår avlägsnas från deras ansikten, förlänger hår och ber om att deras hår förlängs, tatuerar och ber om att bli tatuerade och kvinnorna som filar – kvinnorna som ändrar på Allâhs skapelse i förskönande syfte.”

Därpå sade Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh):

”Hur ska jag inte förbanna någon Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannade?”1

Förändringen i frågan är än värre än de förändringar som nämns i hadîthen.

Och om förändringen inte är permanent utan tillfällig, liksom henna, kohl och läppstift, är den harmlös. Således är det obligatoriskt att akta sig och varna för förändring av Allâhs skapelse. Samfundet måste varnas för detta så att det inte får fäste varvid det blir svårt att lämna handlingen.

1al-Bukhârî (5934) och Muslim (2125).