Hoxha och Djamâ´at-ut-Takfîr wal-Hidjrah

Imâm al-Albânî: Självfallet lever du samtidigt som vi och har kunskap om vissa grupper i Egypten och framför allt i Kairo. Därborta finns en grupp som är känd som ”Djamâ´at-ut-Takfîr wal-Hidjrah”. Flera av dem har dessvärre dödats. En av dem var Shukrî Mustafâ. Flera av dem skickades till den islamiska världen för att sprida Takfîr på makthavarna och alla som arbetar för dem inklusive imamerna i moskéerna, böneutroparna i moskéerna och de bedjande bakom dessa imamer. Känner du till detta?

Shaykh Sâlih Âlush-Shaykh: Ja.

Imâm al-Albânî: Bra. Vissa av dem kom till mig i Damaskus. Vi hade många diskussioner. En av dem var Ismâ´îl as-Sa´îdî. Jag träffade honom därefter i Djuddah. Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb al-Bannâ känner honom väl.

Jag träffade honom under en resa. Han tackade mig för våra diskussioner i Damaskus. När vi skildes åt var han arg på mig. Efter det skickade han ett brev till mig som innehöll det märkligaste erkännandet om att de var vilsna och det ena och det andra. Här fanns en grupp som associerade sig med dem. Innan jag flyttade hit från Damaskus brukade jag resa omkring för Da´wah. Jag fick reda på att det fanns en grupp som antar Djamâ´at-ut-Takfîr wal-Hidjrahs kall och blev frågad om jag ville träffa dem. Jag godtog inbjudan. Första kvällen träffades vi mellan Maghrib och ´Ishâ’. Vi fick reda på mycket allvarliga saker om dem. Sammanfattningsvis gör de Takfîr på alla muslimer och de skiljer inte mellan makthavarna och medborgarna.

Det påminner mig om en rolig historia som jag hörde från mina albanska lärare. En Shaykh kom hem till en familj. När han gick ut ur deras hem gjorde han Takfîr på hela gänget. Varför det? Därför att i det landet är det respektfullt att lägga fram skorna framför Shaykhen. Han skall inte behöva vrida och vända på sig eller sträcka fram händerna för att ta på sig skorna. Husvärden skall alltså vända skorna direkt mot Shaykhen. Han här lade inte märke till det. Därav gjorde han Takfîr på dem. Varför det? Jo, sade han, för att detta betyder att de inte respekterar den lärde och den som inte respekterar den lärde respekterar inte kunskapen och den som inte respekterar kunskapen respekterar inte sändebudet som förkunnade kunskapen och den som inte respekterar sändebudet respekterar inte skapelsernas Herre – alltså är de otrogna!

Dessa människor påminner mig om det tankesättet. De gör Takfîr på alla muslimer och gör inga undantag. De ser ingen skillnad mellan makthavaren och medborgaren. Därför låter de bli att be fredagsbönen och samlingsbönen och håller sig för sig själva.