Hot mot Dödsängeln

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

al-Wasâyâ al-Manhadjiyyah, sid. 88-90

I en annan historia gick en grupp barn bakom ett helgon och skrattade åt honom. Då sade helgonet till Dödsängeln:

”´Azrâ’îl! Antingen dödar du dessa barn eller också utesluter jag dig ur änglarna.”

Följaktligen dog allihopa1. Dödsängeln hade inget annat val. Enligt denne lögnare dödade han alla barn på en gång. Jag frågade min vän om han kände någon som var bättre än Allâhs sändebud Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) varvid han svarade nej. Jag frågade honom om han kände någon bönhörd individ som var bättre än Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) varvid han svarade nej. På Uhud-dagen krigade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) mot avgudadyrkarna och sjuttio följeslagare stupade. Han själv blev sårad och fick sina kindtänder krossade varför han sade:

”Hur skall det gå väl för ett folk om de sårar sin profet?”

Då uppenbarade Allâh:

لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذَّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ

Det ankommer inte på dig att bestämma om Han skall ta emot deras ånger eller straffa dem – de är orättfärdiga människor.”23

En hel månad bad både han och hans följeslagare mot Safwân bin Umayyah, al-Hârith bni Hishâm och andra varvid Allâh uppenbarade:

لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذَّبَهُمْ

Det ankommer inte på dig att bestämma om Han skall ta emot deras ånger eller straffa dem.”

Allâhs sändebud krigade, hans följeslagare stupade och Allâh säger:

لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذَّبَهُمْ

Det ankommer inte på dig att bestämma om Han skall ta emot deras ånger eller straffa dem.”

Han hade förtryckta följeslagare i Makkah, och vissa blev till och med dödade, varpå han bad, men Allâh svarade:

لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذَّبَهُمْ

Det ankommer inte på dig att bestämma om Han skall ta emot deras ånger eller straffa dem.”

Detta var Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Hur kunde då denne hota Dödsängeln? Och hur kunde Dödsängeln lyda honom? Fick Dödsängeln lyda hans order och döda femtio oskyldiga barn? Straffen ska vara rättvisa. Hur kan du döda barn som retar dig eller kastar stenar på dig?

Dessa så kallade underverk trycks och sprids. Många människor tror på dem och kanske till och med anser att de motsvarar Qur’ânen. Måhända helgar de dem mer än vad de helgar Qur’ânen. De tar dem för givet och anser att alla som förhåller sig kritiskt till dem har gått under. De kan beljuga autentiska hadîther men dessvärre inte dessa historier.

1Djâmi´ Karâmât-il-Awliyâ’ (2/286) av an-Nabhânî.

23:128

3al-Bukhârî och Muslim (1791).