Hostar blod under fastan

Imâm Abû Muhammad ´Abdullâh bin Abî Zayd al-Qayrawânî (d. 386)

Fatâwâ Ibn Abî Zayd al-Qayrawânî, sid. 123

Fråga: En fastande kvinna hostade upp blod i Ramadhân. Vad är domen för det?

Svar: Hon är inte ålagd att ta igen den dagen.