Horbarnet som förbjuds paradiset

673 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Paradiset skall inte inträdas av den som är dålig mot sina föräldrar, påminner andra om sina tjänster till dem, alkoholisten och horbarnet.”

Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) utsago om att horbarnet inte skall inträda i paradiset skall inte förstås bokstavligt. Det uttalandet syftar på personen som horar så mycket att han präglas av hor. Således förtjänar han att kallas efter det och associeras som dess barn.

Samma sak sägs om folk som efterlever jordelivet; de är dess barn. Detsamma sägs om resenären; han är vägens son (ابن السبيل). Alltså står horbarnet för personen som präglas av hor så att han associeras med det. Det är den personen som avses i hadîthen, inte barnet som föds genom hor och självt inte har horat.

Detta fick jag reda på från Abû Dja´far at-Tahâwîs ord och hans förklaring till hadîthen.