Horbarnet med föräldrarnas äktingar

Fråga: Vad händer med ett horbarn?

Svar: Staten får ta hand om det.

Fråga: Inte dess föräldrar?

Svar: De får ta hand om det som ett faderlöst barn. De skall dock inte anmäla barnet som familjemedlem. Och om de får andra äkta barn, särskilt flickor, så anses de inte vara barnets syskon. Det barnet får inte leva med de andra barnen, särskilt inte med flickorna. De får inte visa sig för honom.

Fråga: Så di-barn har större helgd?

Svar: Det stämmer.

Fråga: Vad är bevis för allt detta?

Svar: Beviset är att det är ett horbarn. Det är ett horbarn, ingen äkting.