Horans di-dotter

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (3/1087)

1502 – Min fader berättade för mig: Det lästes för Sufyân, från ´Amr som skickade ett brev till Abûl-Sha´thâ’:

´Ikrimah blev frågad om en man som begår otukt med en kvinna som sedermera ammar en flicka. Får han gifta sig med flickan framöver? Han svarade: ”Nej.”

Min fader sade:

Jag säger samma sak.”