Höra men ingenting förstå, se men ingenting fatta

Jesaja 6:8

8Och jag hörde Herrens röst. Han sade: ”Vem skall jag sända, vem vill vara vår budbärare?” Jag svarade: ”Jag, sänd mig!” 9Då sade han:

”Gå och säg till detta folk:

Ni skall höra men ingenting förstå,

ni skall se men ingenting fatta.’

10Förstocka detta folk,

täpp till deras öron,

täck för deras ögon,

så att de ingenting ser,

ingenting hör,

ingenting förstår

och inte vänder om och blir botade.”

11Jag frågade: ”Hur länge, Herre?” Han svarade:

”Tills städerna ligger i ruiner

och ingen bor i dem,

tills husen står tomma

och åkrarna ligger övergivna.”