Hör inte imamen

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/254-255)

350 – Jag hörde min fader säga:

Om en man ber ensam och låter bli att läsa al-Fâtihah i en Rak´ah, så är hans Rak´ah ogiltig till dess att han läser al-Fâtihah i varje Rak´ah. Och om han ber bakom en imam och denne läser, räcker det för honom att lyssna ehuru han inte läser något bakom honom.”

351 – Jag hörde min fader bli frågad om en man som ber bakom en imam. Han svarade:

Om han hör läsningen, tiger han. Om han inte hör den, läser han.”

352 – Jag frågade min fader om läsning bakom imamen när denne läser högt och tyst. Han svarade:

Om han läser, lyssnar han till Qur’ânen. Han ska läsa när imamen inte läser högt.”

353 – Jag frågade min fader om läsning bakom imamen; ska jag läsa eller lyssna? Han svarade:

Läs när han inte läser högt.”

354 – Jag frågade min fader om läsning bakom imamen. Han svarade:

Man ska läsa när han inte läser högt. När imamen läser Qur’ânen högt lyssnar man till den.”