Hör inte böneutropet pga. oljud

Fråga: Idag hör vi inte böneutropet på grund av luftkonditioneringen i hemmen. Finns det något avstånd som åligger närvaro i moskén?

Svar: Avståndet är nära. Det är inte på grund av avståndet som du inte hör det. Det är inte långt. Det beror på luftkonditioneringen. Det är ingen anledning att inte närvara. Du måste närvara. Måste du inte närvara om du bor bredvid moskén utan att höra det? Du måste närvara.