Hör du bönekallet?

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (12/37)

Fråga: Vad är domen för den person som hör bönekallaren ropa ”Bön är bättre än sömn” och ändå låter bli att be Fadjr?

Svar: Det hade varit bättre om frågan poängterat att bönekallaren ropar ”Kom till framgången” så att den framstår som mer generell och därmed även berör alla andra böner. Frasen ”Kom till framgången” väger tyngre än ”Bön är bättre än sömn” av den anledningen att den första utgör en pelare i bönekallet till skillnad från den andra.

Hur som haver är det inte tillåtet för någon man som hör bönekallet att oskäligt låta bli att gå till moskén. Ibn Umm Maktûm (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Jag sade: ”Allâhs sändebud! Jag är blind, bor långt bort och har en olämplig ledare. Kan du låta mig be hemma?” Han sade: ”Hör du ropet?” Jag svarade: ”Ja.” Då sade han: ”Då kan jag inte låta dig göra det.”1

Detta är ett klart bevis för att alla som hör bönekallet måste också besvara det.

1Muslim (653) och Abû Dâwûd (552) vars formulering är medtagen.