Hör drömtydning till kunskap om det dolda?

Fråga: Flera bröder brukar ofta drömma om att vissa lärda är rakade. Kan man tolka detta på något sätt?

Svar: Först och främst skall vi påminna samtliga bröder att vi råder dem att inte  bry sig om drömmar. Det enda undantaget är den typ av drömmar som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) prisade i den autentiska hadîthen:

””Det finns tre [typer av] drömmar; ett glatt budskap från Allâh, själens tal och Satans skrämsel.”[1]

En av dessa tre drömmar är från Allâh medan de resterande två är betydelselösa. Ty de är antingen skrämsel från Satan eller också själens tal. Själens tal innebär att en människa tänker på en viss sak för att därefter drömma om den.

Om man då drömmer om en rakad, lärd man, betyder det att man drömmer att denna lärda man är olydig mot Allâh. Denna lärda man är antingen rakad på riktigt eller också inte. Att man då drömmer att den lärde är rakad, innebär att det är en ond dröm. Skulle han emellertid vara rakad på riktigt, innebär det också att det är en ond dröm, eftersom han är olydig.

När man drömmer en liknande dröm, är det rekommenderat att hålla sig till det som har rapporterats autentiskt från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att man skall berätta om sin fina dröm till skillnad från sin mardröm. Om man skulle ha en mardröm, spottar man tre gånger till vänster om
sig och berättar den inte för någon.

Fråga: Fler än sex personer har drömt samma dröm. De har drömt om fler än fyra av våra lärda som vi har god uppfattning om. Betyder detta att det unnar ont för denna lärda man?

Svar: Jag har sagt till dig att ni inte skall ta bry er om drömmar. Det finns ju tre typer av drömmar. En av dem är från Allâh. Denna dröm som är från Allâh behöver också en tolkning. Man skall nämligen inte förstå den utmed dess uppenbara skildring. Detta är ännu ett problem drömtydare faller i. Först och främst måste de skilja mellan dessa typer av drömmar. För det andra måste de kunna tyda dessa drömmar på rätt sätt. Drömtydning är inte kunskap. Drömtydning är en gåva från Allâh (tabârak wa ta´âlâ).

När jag sökte kunskap utmed Abû Hanîfahs rättsskola, brukade vi förrätta morgonbönen och studera fram till förmiddagen. Det brukade komma in gamla kvinnor i moskén som satte sig bredvid läraren. De brukade tala så tyst med läraren att vi inte hörde dem. Däremot hörde vi lärarens svar. Från det förstod vi att de berättade drömmar för honom. Lärarens svar var enligt rutin, det vill säga att de aldrig ändrades. Varje gång någon kom till honom,
sade han:

””Det verkar som om den döde är i behov av välfärd; skänk välfärd för honom. Det verkar som om den döde är i behov av Qur’ân-läsning; läs Qur’ânen för honom.””

[1] at-Tirmidhî (2270) och Ibn Mâdjah (3906). Autentisk enligt Imâm al-Albânî i “Sahîh Sunan at-Tirmidhî” (2/509)).