Hör det till Salafs metodik att debattera med Ahl-ul-Bid´a?

Fråga: Hör det till Salafs metodik att debattera med Ahl-ul-Bid´a?

Svar: Om man har kunskap och förmåga råder det inga tvivel om det. Det ger stöd till sanningen och krossar falskheten. Sanningen kan inte segra annars. Poängen ligger dock i den berättigade personen. Han skall ha en berättigad kunskap. Han skall vara berättigad till debatt.