Hör den döde ens hälsning?

Hör de döda ens hälsning och besvarar de den? De lärda har två åsikter i frågan.

1 – De döda hör inte hälsningen och att syftet med profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hälsning till de döda var en bön och inte ett tilltal. Och om de verkligen skulle höra hälsningen och besvara den, betyder det inte att de hör allting annat. Och om de skulle höra annat utöver hälsningen, säger Allâh klart och tydligt att de som tillbes vid Hans sida inte kan höra den tillbedjan. På så sätt kan man inte säga att de hör dem som tillber dem. I detta fall förnekas Qur’ânen. Sålunda finns det ingen motsägelse mellan versen och profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîth:

السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِين وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بكم لاحِقُونَ نَسْأَلُ الله لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِية

”Frid med er, ni troende och muslimska bosättare. Vi kommer – om Allâh vill – att sluta oss till er. Vi ber Allâh för vår och er skoning.”

2 – De döda hör. Beviset för denna åsikt är hälsningen man ger till de begravda samt den autentiska hadîthen som säger hur den döde hör fotstegen från dem som har följt honom till graven.

Vad gäller det första beviset, så fordrar det inte att de hör bara för att man hälsar på dem. Muslimerna brukade ju hälsa på profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i Tashahhud när han levde utan att han hörde dem.

Vad gäller det andra beviset, så är den specifik för just den tidpunkten.