Hör bilderna på mobiltelefonen till förbjuden avbildning?

Fråga: Är avbildningen via mobiltelefonerna förbjuden?

Svar: Så länge avbildningen förblir hamnar den under förbudet oavsett hur den görs. Det är en avbildning oavsett hur den görs. Om bilden däremot bara visas och upphör är den ingen avbildning. Det är en sändning.