Hör avvisning av Ahl-ul-Bid´ah till profetens metodik?

Från: Hör avvisningar av Ahl-ul-Ahwâ’ till profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) metodik eller har de innoverats av folk som vill splittra och kategorisera människorna?

Svar: Läs Qur’ânen och se hur många avvisningar av avgudadyrkare, hycklare och misstagna människor som finns däri! Detta finns i självaste Qur’ânen. Allâh avvisar dessa många gånger. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) avvisar i hadîtherna. De lärda, Salafs lärda, avvisar. Den oliktänkande måste avvisas helt enkelt då det är ett råd till islam och muslimerna. Vi tiger inte om fel och vi lirkar inte med människorna. Vi skall inte säga att detta splittrar människorna. Den som splittras av sanningen låter vi splittras och avlägsnas från den. Vad gäller den troende, gläds han av sanningen. Han gläds om han råds för sitt fel så att han kan ta tillbaka det.