Hopslagna böner utan Takbîr och Taslîm

Fråga: På grund av regn slog imamen ihop Maghrib och ´Ishâ’. En närvarande man varken avslutade Maghrib eller inträdde i ´Ishâ’. Räknas hans böner med imamen?

Svar: Mannen som bad Maghrib med imamen utan att avsluta den och ´Ishâ’ utan att inträda i den har ingen giltig Maghrib. Ty han avslutade inte bönen utan sammanband den med nästa bön. Taslîm är ju en pelare. Det är inte tillåtet att sammanbinda en bön med en annan utan Taslîm däremellan.

Inte heller är hans ´Ishâ’ giltig eftersom han inte gick in i bönen med Takbîrat-ul-Ihrâm. Han bara sammanband den första bönen med den andra. Med det sagt måste han ta igen båda bönerna samt ångra sig inför Allâh för sin handling.