Hopslagna böner utan skäl

Bönerna skall inte slås ihop utan skäl. Ahmad, Mâlik och vissa Shâfi´iyyah tillåter att sjuklingen slår ihop bönerna. Rättsskolan som har mest högt i tak i frågan är Ahmads rättsskola. Den tillåter att bönerna slås ihop på grund av arbete, vilket an-Nasâ’î rapporterade från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). al-Qâdhî [Abû Ya´lâ] och andra Hanâbilah sade:

”Det vill säga arbete som tillåter att man inte ber samlingsbönen och fredagsbönen.”

De tillåter kvinnan med blödningar, Istihâdhah, slå ihop bönerna.

Om en kvinna anar starkt att hon inte kommer ut ur badhuset förrän ´Asr går ut eller solen blir gul får hon inte missa ´Asr. Så säger alla imamer. Antingen får hon slå ihop bönerna hemma, gå ut ur badhuset och be eller också be i badhuset. Det är dock bättre för henne att slå ihop bönerna hemma än att hon ber i badhuset.