Hopslagna böner kan avses innan den första bönen och efter den

Fråga: En grupp åkte iväg på en tur som var längre än 150 km. Efter att de hade bett Maghrib sade de åt imamen att slå ihop ´Ishâ’ med Maghrib med dem. Efter en diskussion slog de ihop bönerna. Efter bönen sade en person att imamen avsåg inte att slå ihop bönerna och att vi därför måste ta om bönen eller be den i dess tid. Vad säger ni om det?

Svar: Sanningen är den att om det finns ett giltigt skäl till att slå ihop bönerna, som resa, sjukdom eller regn, så är hopslagningen tillåten. Det spelar ingen roll om hopslagningen avses innan bönen eller efter bönen. Baserat på det är dessa bröders handling tillåten. Så länge deras resa är lång så skall de inte motarbetas.