Hopslagna böner hemma pga. regn

Fråga: Moskéerna i min närhet slår inte ihop bönerna på grund av regn. Får jag slå ihop dem hemma?

Svar: Slå ihop bönerna med muslimerna. Slå inte ihop dem hemma. Det finns inget behov av att slå ihop bönerna hemma. Du utsätts inte för regn i ditt hem. Slå därför inte ihop bönerna. För övrigt säger vissa lärde att hopslagningen i moskén gäller alla andra inklusive kvinnorna i hemmen. Den åsikten är dock för slapp.