Hoppets pelare

Publicerad: 2011-03-16
Författare: Imâm Ibn Qayyim-il-Djawziyyah
Källa: ad-Dâ’ wad-Dawâ’, sid. 47

 

Hoppas man på något bör man veta att hoppet fordrar tre faktorer:

1 – Kärlek till det man hoppas på.

2 – Rädsla för att gå miste om det.

3 – Strävan efter att uppnå det så gott man kan.

Ett hopp utan dessa faktorer är endast falska förhoppningar. Hopp är en sak och falska förhoppningar är en annan. Varenda en som hoppas på något är också rädd. Den som färdas på en väg kommer att färdas ännu snabbare när han fruktar att gå miste om det som han hoppas på. at-Tirmdihî rapporterade i sin ”al-Djâmi´” via Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som är rädd färdas på natten och den som färdas på natten kommer hem. Allâhs vara är dyr och Allâhs vara är sannerligen paradiset.”1

1 2450. Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh al-Djâmi´” (6222).