Hoppar över Minâ efter Tawâf

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/807)

1078 – Jag hörde min fader bli frågad om en man som vistas i ´Arafah och dagen därpå, på Slaktdagen, varvar Huset. Därefter hoppar han över Minâ och stening av pelarna. Han svarade:

Han är ålagd att sona i form av slakt.”