Hopp om att ändra på kvinnans klädsel efter giftermål

Publicerad: 2010-05-22
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: https://www.alfawzan.ws/AlFawzan/FatawaSearch/tabid/70/Default.aspx?PageID=12671

 

Fråga: En man vill gifta sig med en vacker men felaktigt klädd kvinna i hopp om att hjälpa henne att praktisera islam efter att de har gift sig och att han vägleder henne.

Svar: Vad vet han i fall han kommer att vägleda henne eller inte? Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde att man gifter sig med den religiösa kvinnan och sade:

”Gift dig med den religiösa kvinnan – må dina händer täckas med sand.”

Gift dig inte med en trotsig och felaktigt klädd kvinna i hopp om att du påverkar henne. Måhända påverkar hon dig och får dig att rätta dig efter henne.