Hopblandade böner i begravningsbön

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (885)

Fråga: Vad görs om imamen råkar blanda ihop bönerna i begravningsbönen såtillvida att han exempelvis först åkallar och sedan hyllar och fredar profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)?

Svar: I begravningsbönen finns ingen Sudjûd på grund av glömska. I begravningsbönen finns däremot kompensation. Exempel på det är att han åkallar där han egentligen ska hylla sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). I detta fall häver han åkallan genom att först hylla sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sedan åkallar där han ska åkalla.