Honung underlättar barnets talförmåga

Om barnen börjar tala flytande och man vill underlätta deras tal, skall man smörja in deras tungor med honung och andranisalt1. Dessa två bidrar med att den tunga fukten som hindrar talet försvinner.

När de klarar av att uttala saker och ting, skall man få dem att säga “Lâ ilâha illâ Allâh, Muhammad Rasûlullâh”. Låt det första deras öron hör vara kunskap om Allâh (subhânah) och Hans monoteism och att Han är ovanför Sin tron och att Han tittar på dem och hör vad de säger och att Han är med dem var de än är.

Israeliterna brukade ofta namnge sina barn “Emanuel”. Det betyder att “Vår gud är med oss”. Därför är de käraste namnen hos Allâh ´Abdullâh och ´Abdur-Rahmân på så sätt att när barnet förstår och begriper, inser han att han är Allâhs tjänare och att Allâh är hans Herre och Beskyddare.

1 Arab. al-Milh al-Andrânî.