Honung och himalayasalt

Om barnen börjar tala flytande och man vill underlätta deras tal, skall man smörja in deras tungor med honung och himalayasalt. Dessa två faktorer fjärmar den tunga fukt som förhindrar talet.

När de klarar av att uttala saker och ting, ska man lära dem att säga att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud. Låt det första deras öron hör vara kunskap om Allâh (subhânah) och Hans monoteism och att Han är ovanför Sin tron och att Han tittar på dem och hör vad de säger och att Han är med dem var de än är. Israeliterna brukade ofta namnge sina barn “Emanuel”. Det betyder att “Vår Gud är med oss”. Därför är de käraste namnen inför Allâh ´Abdullâh och ´Abdur-Rahmân, såtillvida att när barnet förstår och begriper, inser han att han är Allâhs slav och att Allâh är hans Herre och Beskyddare.