Honom skall ni dyrka!

Allâh (´azza wa djall) sade:

إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الأَمْرَ مَا مِن شَفِيعٍ إِلاَّ مِن بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ

”Er Herre är helt visst Allâh, som har skapat himlarna och jorden under sex dagar. Därefter reste Han sig över tronen. Han styr skapelsens ordning. Ingen kan tala till förmån för en annan utan Hans tillåtelse. Detta är Allâh, er Herre. Honom skall ni dyrka! Vill ni inte tänka över?”1

Han (ta´âlâ) sade att er Herre som dyrkas av allting och som ingen annan får dyrkas än, är Han som skapade de sju himlarna och de sju jordarna på sex dagar. Han skapade dem ensam, utan partner eller stödjare. Därefter reste Han sig över tronen alltmedan Han upprätthöll skapelsens ordning och bestämde för den det Han ville. Ingen kan motarbeta Hans bestämmelse. Ingen kan kontra Hans upprätthållande. Det finns ingen defekt i Hans angelägenheter:

مَا مِن شَفِيعٍ إِلاَّ مِن بَعْدِ إِذْنِهِ

”Ingen kan tala till förmån för en annan utan Hans tillåtelse.”

På Domedagen kan ingen medla hos Honom utan Hans tillstånd:

ذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ

”Detta är Allâh, er Herre.”

Han som besitter dessa egenskaper är er Herre och Beskyddare, inte de gudomar och avgudar som varken hör, ser, upprätthåller ordningen eller beslutar:

فَاعْبُدُوهُ

”Honom skall ni dyrka!”

Dyrka alltså er Herre som har dessa egenskaper – och gör det uppriktigt.

110:3