Hon vars vigsel steg ned från himlen

Imâm Muhammad bin Djarîr at-Tabarî (d. 310)

Djâmi´-ul-Bayân (19/118-119)

Allâh (´azza wa djall) sade:

فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا

”Men då Zayd avslutade sitt behov av henne gav Vi henne som hustru åt dig.”1

Muhammad bin ´Uthmân al-Wâsitî berättade för oss: Dja´far bin ´Awn berättade för oss:, från al-Mu´allâ bin ´Irfân, från Muhammad bin ´Abdillâh bin Djahsh som sade:

”Zaynab och ´Â’ishah skröt sinsemellan. Zaynab (radhiya Allâhu ´anhâ) sade: ”Jag är hon vars vigsel steg ned från himlen.”

Ibn Humayd berättade för oss: Djarîr berättade för oss, från al-Mughîrah, från ash-Sha´bî som sade:

”Zaynab brukade säga till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Med tre utmärkande drag står jag dig närmre än dina övriga hustrur som inte besitter något av dem: Vi har en och samma farfar, Allâh vigde mig med dig ovanför himlen och medlaren var Djibrîl (´alayhis-salâm).”

133:37