Hon skall ställas inför folkförsamlingen

Jesus Syraks vishet 23:16

http://www.bibeln.se/las/2k/syr

16Det finns två slag av stora syndare,

och ett tredje, som drar Guds vrede över sig:

en liderlig man vars begär brinner som eld

och inte slocknar förrän han är förtärd,

en man som brukar sin kropp till otukt

och inte upphör förrän elden svett honom

17- ty för den otuktige smakar allt bröd lika gott,

och han tröttnar inte förrän han dör –

18och en man som lämnar sin äkta säng

och säger för sig själv: ”Vem ser mig?

Det är mörkt omkring mig, väggarna döljer mig,

och ingen ser mig – vad har jag att frukta?

Den Högste kommer inte att minnas mina synder.”

19Han fruktar bara människors ögon,

men Herrens ögon känner han inte;

de är oändligt klarare än solljuset,

de ser varje steg som människor tar

och blickar in i gömda vrår.

20Allt var känt för honom före skapelsen

lika väl som sedan det fullbordats.

21En sådan man får sitt straff på stadens gator,

han blir gripen där han minst väntar det.

22På samma sätt med en kvinna som bedrar sin man

och utger en annans barn för hans arvinge.

23Ty för det första har hon brutit mot den Högstes lag,

för det andra har hon svikit sin man,

för det tredje har hon lånat sig till otukt och hor

och låtit en annan mans barn gälla som äkta.

24Den kvinnan skall ställas inför folkförsamlingen,

och hennes barn skall drabbas av Herrens dom.

25Hennes barn finner inget rotfäste,

och hennes grenar bär aldrig frukt.

26Det minne hon efterlämnar blir förbannat,

och hennes skam skall aldrig utplånas.

27Och de som lever kvar på jorden skall inse

att ingenting är bättre än att frukta Herren

och ingenting ljuvligare än att följa hans bud.